Historie pochodu

Začátek DP spadá do roku 1955 kdy se po vzoru zahraničních "Mírových Velikonočních pochodů" rozhodli atleti TJ Ostroj Opava uspořádat na Velikonoční sobotu roku 1955 první ročník pochodu pod názvem "Dálkový Velikonoční pochod". Hlavním organizátorem pochodu se stal Ruda Doupal a prvními účastníky byli opavští atleti, lyžaři a turisté. Od prvního ročníku v roce 1955 až asi do roku 1964 se chodila jedna společná trasa 100 km.

Start pochodu byl v Opavě u Zeleného jelena a trasa vedla na Hradec nad Moravicí, Fulnek a před Odrami byla odbočka do Jakubčovic nad Odrou, Vítkov, Budišov nad Budišovkou a k přehradě Kružberk. Pak údolím Moravice zpět do Hradce nad Moravicí a konečná byla v Opavě.

Vzhledem k časnému termínu pochodu březen - duben docházelo k problémům s počasím (sníh, déšt ́) a proto byly první ročníky nepravidelné. Pravidelně se začalo pochodovat až od roku 1960. Chodilo se volně nebo společně. Občerstvení si účastníci nosili sami. V této době se pochodu účastnilo pokaždé kolem stovky lidí.

Vzhledem ke vzrůstajícímu dopravnímu ruchu na silnici mezi Opavou - Odrami - Vítkovem byla trasa od roku 1965 přeložena do údolí řeky Moravice s trasou: Hradec nad Moravicí - přehrada Kružberk – Leskovec nad Moravicí a zpět do Hradce nad Moravicí. Dálkový pochod dostal nový název "Bezručova Moravice" a byly vyznačeny 3 trasy:

·         100 km - Hradec nad Moravicí - Leskovec nad Moravicí a zpět

·         50 km - Hradec nad Moravicí - přehrada Kružberk a zpět

·         35 km - Hradec nad Moravicí - Podhradí a zpět

a taktéž bylo zajištěno občerstvení na několika místech na všech vyznačených trasách. Hlavními organizátory byli Ruda Doupal a Pepa Krásný a později i Ruda Bartošek ze začínajícího oddílu orientačního běhu.

Počátkem roku 1970 byla zřízena ještě trasa 150 km z Hradce nad Moravicí – Leskovec nad Moravicí - Václavov - Břidličná - údolím Moravice přes Leskovec nad Moravicí zpět do Hradce nad Moravicí. V roce 1972 byla vytyčena trasa v délce 200 km do Karlovy Studánky a zpět do Hradce nad Moravicí. Pro již jmenované nepříznivé podmínky v oblasti Jeseníků nebylo možné tuto trasu uskutečnit a pak už se nekonala.

Od roku 1955 až do roku 1974 pořádali pochod atleti a potom organizaci převzal oddíl orientačního běhu TJ Ostroj Opava.

Od roku 1974 pořádání DP přešlo na turistický oddíl TJ Ostroj Opava. Organizování se ujali Ota Vodička a Jirka Jedlička a další.

Od roku1981 byla zrušena trasa 100 km a zůstaly 3 trasy 15,32,52 km, ke kterým později přibyla trasa 25km (chodí se dodnes).

V létech 1975 - 1981 byla účast 300 - 500 pochodníků z celého Československa a také i z NDR.

Od roku 1981 do roku 1993 pořádal pochod odbor turistiky TJ Ostroj Opava. V roce 1994 proběhly v odboru turistiky zásadní změny. Původní odbor, jehož součástí je od roku 1983 oddíl VHT, se pro prakticky nulovou členskou základnu a tím i činnost, rozpadl. Po jednání s TJ bylo rozhodnuto převést jeho kompetence na oddíl VHT a založit nový odbor VHT TJ Ostroj Opava (později TJ OPAVA).

Vedoucím pochodu do roku 1998 zůstal Zdeněk Petřík. V roce 1996 se stal odbor TJ současně OKČT "VHT OPAVA" oblasti KČT Jeseníky. Tím byl pochod pod původním názvem zařazen také do plánu oblasti a celostátního kalendáře KČT.

V roce 1999 převzal vedení pochodu Vladimír Sirný (organizační odboru) a vedl tento pochod do roku 2004. Během této doby se podařilo vedoucímu spolu s předsedou Vláďou Bednaříkem shromáždit dostatek podkladů pro OFICIÁLNÍ UZNÁNÍ pochodu DP „BEZRUČOVA MORAVICE" nejstarším Dálkovým turistickým pochodem v Česku!

V létech 2005 - 2006 vedl pochod nový předseda odboru VHT Jan Koutný mladší. Pro rok 2007 se výbor rozhodl pro změnu vedení pochodu a tak toho roku převzal vedení pochodu Vláďa Bednařík (nyní metodik odboru), který vede organizaci pochodu dodnes.

Zde je třeba ZVÝRAZNIT skutečnost, že žádný sebelepší vedoucí pochodu bez obrovské pomoci členů odboru není schopen takový pochod zajistit.

A myslím si, že je velmi důležité jména obětavých členů odboru, kteří celé roky pochod zajištují, uvést spolu se jmény vedoucích pochodu. Jedná se o Marii Šemberovou, manžele Evženii a Vlastimila Danzerovy, Vítězslava Martiníka, Viktorii Lipinskou, manžele Miladu a Martina Vágnerovy, Věrku Pětrošovou a Bohuslava Vašuta a také ing.Vladislava Hrubého,autora a správce webových stránek odboru.

Jmenovaní se v letech 1994 až 2010 zasloužili o zdárný průběh pochodu a spokojenost všech pochodníků stejnou měrou jako vedoucí pochodů.

Zdravíme účastníky všech minulých ročníků a věříme, že standart našeho pochodu se během příštích ročníků bude díky zkušenostem zvyšovat a přispěje k ještě lepší atmosféře pochodu.
Současně také děkujeme všem dalším zúčastněným organizacím a lidem v těchto organizacích za úspěšné přivedení DP Bezručova Moravice k dnešnímu již 50. ročníku, z něhož se tak stal nejstarší pochod v České republice.

Poznámka: historii pochodu postupně zapisovali Ruda Bartošek, Ruda Doupal a Vláďa Bednařík (metodik odboru VHT-Opava).

Zpracoval Vladimír Bednařík dne 8. května 2009