Krížna (V.Fatra) od Cabanky

Krížna (V.Fatra) od Cabanky