Vrchol Vyhnátová nad Kordíckým sedlem

Vrchol Vyhnátová nad Kordíckým sedlem